เมนูลัด

Side Page
 สถิติวันนี้ 14 คน
 สถิติเมื่อวาน 18 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
118 คน
1550 คน
28065 คน
เริ่มเมื่อ 2016-09-20

Side Page
My marquee text
                                                            
                อาหารเสิมพืชอินทรีย์ชนิดเข้มข้น100% ทรีวันพลัส สูตรน้ำเขียวขนาด15ซีซี
 เป็นสารอินทรีย์ใช้ฉีดพ่นทางใบ ลำต้นและรากพืช ประกอบด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทย18ชนิด
 (ใบเตย ใบหม่อน ใบสัก ขิง ขมิน ไพล ต้นไผ่ กะหลำปลี ถั่วเขียว ถั่วเหลือง มันเทศ แครอท มะคำดีควาย ฝางข้าว
รำข้าว ข้าวโพด ฟักทอง สาหร่ายเขียว)
ผสมกรดอะมิโนโปรตีนและไคโตซาน ออกฤทธิ์ทางชีวภาพใช้ทางด้าน การ เกษตร
 เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ และผสมผสานหลักภูมิปัญญาชาวบ้าน
 โดยการนำพืชมาสกัด มากลั่น มาหมักด้วย จุลินทรีย์แล้ว
เอามาผสมตามสูตร โดยใช้หลักการ ใช้พืชบำรุงพืช เป็นสุตรที คิดค้นและทดลองมาเป็น
 เวลายาวนานจนประสบผลสำเร็จ
จึงสามากร ใช้ได้กับพืชทุกชนิดตั้งแต่เตรียมการ เพาะปลูกจนถึงเก็บเกียว ปราศจากสารเคมี เป็นสารอินทรีย์100%
 อัตราการใช้น้อยมาก แค่1-2ซีซีผสมน้ำ20-40ลิตรฉีดพ่นทางใบ ลำต้นและรากพืช ช่วยกระตุ้นเซล ของพืชทำให้ เจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ส่วนต่างๆของพืชทั้งราก ลำต้นใบ และทำให้ระบบ โครงสร้าง ของพืช แข็งแรง พืช สามารถดูดซึม
ธาตุอาหารจากดิน น้ำ ปุ๋ยได้มากขึ้น
 ส่งผลให้ พืชเจริญเติบโตอย่าง รวดเร็ว ต้านทานโรค และแมลงได้ดี ย่นระยะเวลาใน
การเก็บเกียว เพิ่ม ปริมาณและ คุณภาพของผลผลิต ให้มากขึ้น
โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี ใช้ง่าย ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม ⊗ การทำงานของ อาหารเสริมพืชชนิดเข้มข้น100%

 - กระตุ้นการแบ่งเซลล์ ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
 - กระตุ้นการสร้างโปรตีน เร่งแป้ง เพิ่มน้ำหนัก
 - กระตุ้นการยึดตัวและขยายตัวของเซลล์
 - กระตุ้นการแตกรากใหม่พืชสามารถดูดธาตุอาหารและปุ๋ย (npk )ได้เต็มที่
 - เสริมสร้างผนังเซลล์ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เวลาแล้ง ป้องกันแมลงและโรคพืช
 - เพิ่มผลผลมากกว่า30-50%ประหยัดปุ๋ยขึ้น 50-80%
 อาหารเสริมพืชชนิดเข้มข้น100% ทรีนาโนชนิดผงดำ ขนาด5กรัม
 -กระตุ้นการแบงเซลล์และขยายขนาดของเซลล์พืช ทำให้ดอกใหญขึ้น ปริณานดอกมาก ผลใหญ่ขึ้น
 -ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด ต้นกล้าแข้งแรงสมบูญณ์
 -เพิ่มอัตราการหายใจ เพิ่มการสั่งเคราะแสง
 -ลดการเครียดเนืองจากธาตุอาหารไม่สมดุล
 -กระตุ้นการดูดซึ้มน้ำ การไหลเวียนในเซลล์พืช
 -เพิ่มแป้งกับน้ำตาลให้กับพืชโดยตรง
 -แก้ปัญหาต้นโทรมเนืองจากพืชสูญเสียอาหารอย่างรวดเร็ว
 -แก้ปัญหาเรื่องการแย่งอาหารในพืช ในกรณีที่มีการแตกใบอ่อน ในขณะติดดอกติดผล
 -สร้างความพร้อมในการออกดอกติดผล ดอกสมบูรณ์แข้งแรงป้องกันการหลุดร่วง ของดอกและผล
 -เพิ่มคุณภาพของผล ลดการบิดเบียวเพิ่มความสวยงามและสีสันหน้ากิน
 ใช้ได้กับทุกพืช ใช้ฉีดพ่นทางใบและทางดิน

                       
  Simple simple simple  More
  
Template created by Gambling Templates