เมนูลัด

Side Page
 สถิติวันนี้ 19 คน
 สถิติเมื่อวาน 18 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
123 คน
1555 คน
28070 คน
เริ่มเมื่อ 2016-09-20

Side Page
My marquee text
      สารอินทรีย์ปรับปรุงดิน ทรี-ก้าก้า  80กรัมราคา159บาท
              
              
                 
   สารอินทรีย์ปรับสภาพดิน ชนิดเข้มข้น100% ทรี-ก้าก้า TREE-GAGA
ผลิตจากสารสกัดสมุนไพร (สารโพลิเมอร์)เช่นใบสาบเสือ ปอเทือง ฟ่างข้าว แกลบดำ ฯลฯ โดยมีสารตั้งต้น ฮิวมิค เอซิค 54% ฟลุวิค เอซิค 13% และอีก33%เป็นสารสกัดจากพืชสมุนไพร(สารฟลาโวนอยด์)ผลิตและผสมด้วย เครื่องมือทันสมัยระดับนาโน ผสมจุลินทรีย์ชนิดพิเศษ ออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติ
ในการปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินช่วยย่อยสลายฟางข้าวและอินทรีย์วัตถุในดิน ช่วยทำ ให้ปุ๋ยอินทรีย์ละลายง่ายและปลดปล่อยธาตุอาหาร ได้เร็วขึ้นมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ใช้1ช้อน ผสมน้ำ20-40ลิตรฉีดลงดิน เพื่อป้องกันเชื้อรา และปรับสภาพดิน คลุกผสมหวานพร้อมปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ   ปุ๋ยมากขึ้น 1ชองต่อ ปุ๋ย50กก 1 ซองผสมน้ำ200ลิตร
                         
                        
                                                     


  Simple simple simple  More
  
Template created by Gambling Templates