สารอินทรีย์เปิดตาดอก ทอง-ดี  500cc ราคาลดเหลือ300บาท
                              
        สารอินทรีย์สำหรับเปิดตาดอก ทอง-ดี TONE-DEE
   ทองดี . เป็นสารเสริมประสิทธิภาพสำหรับพืช ประกอบด้วย สาหร่ายเข้มข้น กรดอะมิโน
   วิตมินบี  ซึ่งอยู่ในรูปทีพืชสามารถนำ ไปใช้ได้ทันที เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
   ระบบรากใหม่ สร้างตาดอกแตกตายอด ช่วยในการออกดอก ติดผล ทนหนาว ทนแล้ง
   ได้ดี สร้างคลอโรฟิลล์ให้กับพืชและฟื้นฟูสภาพ ต้นหลังการเก็บเกี่ยว (เหมาะสำหรับ
   ไม้ผลไม้ดอกทุกชนิด) อัตราการใช้ ใช้10-20ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร 
   ฉีดพ่นในระยะก่อนออกดอก ติดผลอ่อน และหลังเก็บเกี่ยว หรือทุก 7 –10วันครั้ง เพื่อเพิ่ม
    การออกดอก  และติดผลให้ได้ดียิ่งขึ้น (พิเศษสุดสำหรับพริกลำไย เงาะ ทุเรียน )เพิ่มตา
    ดอกทำให้มีดอกมาก ติดผลดก ระบบรากดีต้นโตไว ไม่โทรม คำแนะนำ ถ้าต้องการเพิ่ม
    ผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก ตลอดจนเพิ่มคุณภาพของ  ผลผลิตควรใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ของ
      หจก.เจเอสเจริญประเสริฐเท่านั้น
         
              
                                               


                                                  ประสบปัญหา พืชเป็นโรค ผลผลิตตกตำ โทรปรึกษา 0934468440