เมนูลัด

Side Page
 สถิติวันนี้ 7 คน
 สถิติเมื่อวาน 6 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
150 คน
3498 คน
22684 คน
เริ่มเมื่อ 2016-09-20

Side Page
My marquee text

Name : อาหารเสริมพืชอินทรีชนิดเข้มข้น100% ทรีวันพลัสทรีนาโน
Details : ⊕  ทรี-วันพลัส ชนิดน้ำ เป็นสารอินทรีย์ใช้ฉีดพ่นทางใบ ลำต้นและรากพืช ประกอบด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทย18ชนิด (ใบเตย ใบหม่อน ใบสัก ขิง ขมิน ไพล ต้นไผ่ กะหลำปลี ถั่วเขียว ถั่ว
เหลือง มันเทศ แครอท มะคำดีควาย ฝางข้าว รำข้าว ข้าวโพด ฟักทอง สาหร่ายเขียว)
ผสมกรดอะมิโนโปรตีนและไคโตซาน ออกฤทธิ์ทางชีวภาพใช้ทางด้าน การ เกษตร เป็นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และผสมผสานหลักภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการนำพืชมาสกัด มากลั่น มาหมักด้วย จุลินทรีย์
แล้วเอามาผสมตามสูตร โดยใช้หลักการ ใช้พืชบำรุงพืช เป็นสุตรที คิดค้นและทดลองมาเป็นเวลายาวนาน จนประสบผลสำเร็จ จึงสามากร ใช้ได้กับพืชทุกชนิดตั้งแต่เตรียมการเพาะปลูกจนถึงเก็บเกียว ปราศจากสารเคมี เป็นสารอินทรีย์100% อัตราการใช้น้อยมาก แค่1-2ซีซีผสมน้ำ20-40ลิตรฉีดพ่นทางใบลำต้นและรากพืช ช่วยกระตุ้นเซล ของพืชทำให้ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ส่วนต่างๆของพืชทั้งราก ลำต้นใบ และทำให้ระบบโครงสร้าง ของพืช แข็งแรง พืช
สามารถดูดซึมธาตุอาหารจากดิน น้ำ ปุ๋ยได้มากขึ้น ส่งผลให้ พืชเจริญเติบโตอย่าง รวดเร็ว ต้านทานโรคและแมลงได้ดี ย่นระยะเวลาในการเก็บเกียว เพิ่ม ปริมาณและ คุณภาพของผลผลิต ให้มากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี ใช้ง่าย ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
⊗ การทำงานของ ทรี-วันพลัส ชนิดน้ำสีเขียว
       - กระตุ้นการแบ่งเซลล์ ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
       - กระตุ้นการสร้างโปรตีน เร่งแป้ง เพิ่มน้ำหนัก
       - กระตุ้นการยึดตัวและขยายตัวของเซลล์
       - กระตุ้นการแตกรากใหม่พืชสามารถดูดธาตุอาหารและปุ๋ย (npk )ได้เต็มที่
       - เสริมสร้างผนังเซลล์ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เวลาแล้ง ป้องกันแมลงและโรคพืช
       - เพิ่มผลผลมากกว่า30-50%ขึ้น ลดต้นทุน ดินกลับมาสมบูรณ์ในระยะยาว
    ⊗ ควรใช้คู่กับ ทรีวันพลัสชนิดผง #จะทำให้เห็นผลชัดเจนขึ้น # อัตราการใช้1-2ซีซี+ชนิดผง1ช้อนช้า ผสมน้ำ20ลิตร
  ฉีดพ่นทางใบ 7-15วันครั้ง หรือเดือนละ1ครั้งแล้วแต่ชนิดของพืช ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว
⊗ทรี-วันพลัส ชนิดผงเป็นสารอินทรีย์ใช้ฉีดพ่นทางใบ ลำต้นรากพืช  ประกอบด้วยสารตั้งต้น Humic acids  Fulvic acids  Amino acids Seaweed Extract
วัตถุดิบ อเมริกา จีน อิสรเอลและผสม สารสกัดสมุนไพรจากไทยหลายชนืด ผลิตด้ายระสเปรดราย
เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม ผสมตามสูตร ของโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สาร อาหารพืช ใช้แล้วเห็น ผลเร็วยิ่งขึ้น ได้ผลชัดเจนพืชสามารถดูดซึ้มหลังจากพ่นแค่วินาทีเดียว พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที เป็นสุตรที ทดลองใช้มาเป็นเวลายาวนาน จนประสบผลสำเร็จ จึงสามารถใช้  ได้กับพืชทุกชนิด ตั้งแต่ เตรียมการเพาะ ปลูกจนถึงเก็บเกียว ปราศจากสารเคมี เป็นสารอินทรีย์100% อัตราการใช้น้อยมาก แค่1ช้อนชา ผสมน้ำ20-40ลิตรฉีดพ่นทางใบลำต้นรากพืช และดิน ช่วยกระตุ้นเซลของพืชให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ส่วนต่างๆของพืชทั้งราก ลำต้นใบ และทำให้ระบบ โครงสร้างของพืช แข็งแรง พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารจากดิน น้ำ ปุ๋ยได้มากขึ้น ส่งผลให้ พืชเจริญเติบ โตอย่าง รวดเร็ว ต้านทานโรคและแมลงได้ดี ย่นระยะเวลาการเก็บเกียวเพิ่ม ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ให้มากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ และผู้บริโภค
     ⊗การทำงานของ ทรี-วันพลัส ชนิดผงสีดำ
        -ช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหารต่างๆจากดินนำไปใช้ได้มากขึ้น
        -ช่วยปรับสภาพดินให้มีความเป็นกลาง ลดความเป็นกรด-ด่าง
        -ส่งเสริมการหายใจ และอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช
        -เสริมสร้างโตรงสร้างของดิน ให้ดินร่วนซุย ลดการระเหยของนำ้จากผิวดิน
            อุ้มนำ้ดีขึ้น ทนแล้งได้ดี
        -รากแข็งแรง เติบโต หาอาหารได้ดีขึ้น
        -ไม่เป็นอันตรายต่อดินทั้งยังช่วยให้ดินมีความสมบูรณ์มากขึ้น
        -ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
Normal price : 159
Special price : 159

 

  Simple simple simple  More
  
Template created by Gambling Templates