เมนูลัด

Side Page
 สถิติวันนี้ 21 คน
 สถิติเมื่อวาน 18 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
125 คน
1557 คน
28072 คน
เริ่มเมื่อ 2016-09-20

Side Page
My marquee text

    สารสกัดธรรมชาติ ดีบึ้ก (สูตรสั่งลงหัว)
     
             
สารสกัดเพิ่มแป้งเพิ่มนำตาล เร่งขยายหัว ใช้ได้กับพืชลงหัวทุกชนิด สารเพิ่มขนาดและเร่งขยายหัวสูตรพิเศษชนิดเข้มข้น ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรทหลายชนิด กรดอะมิโน และโคเอ็นไซม์ ซึ่งมีอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที่ ใช้เป็นอาหารสำเร็จรูปจากภายนอก เพื่อทดแทนแหล่งอาหารตามธรรมชาติ จากการสังเคราะห์แสง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีความต้องการปริมาณอาหารสะสมในต้นเป็นอย่างมาก สามารถดูดซึม อาหารเข้าสู่ใบ ลำต้น รากได้รวดเร็ว จึงช่วยให้พืชสามารถ
นำไปใช้ประโยขน์ได้ทันต่อความต้องการของพืช ใช้ได้กับพืชลงหัวทุกชนิดๆ เช่นมันสำปะหลัง เผือก หอมแบ่ง มันแกว คุณสมบัติพิเศษของแกตต์โต้
1. เสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้แก่พืช ให้พืชมีความสามารถในการดูดธาตุอาหารต่างๆ ในดิน       ขึ้นมาใฃ้ประโยชน์ได้มากขึ้น
2. ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารสะสมภายในต้นพืช ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มขนาดของหัวได้
3. ในระยะขนาดของหัวอ่อนที่กำลังเจริญเติบโต หากพืชแตกใบอ่อนเกิดขึ้น ใบอ่อนมีความสามารถ
    ใน การดึงอาหารสะสมได้ดีกว่า เมื่อหัวอ่อนขาดอาหาร
    จึงทำให้ขนาดหัวแคระแกรน สารเพิ่มขนาดหัว สามารถช่วยลดปัญหานี้ได้โดยจะไปเสริมเป็น
     แหล่งอาหารให้พืชที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที่
4. สามารถเพิ่มปริมาณแป้งสะสมจากปกติถึง 30 % ลดปริมาณเส้นใยในหัวพืช
5. ช่วยให้พืชหัวมีขนาดใหญ่ แข็งแรง เนื้อแน่นไม่กลวงและไม่เป็นไส้ดำ วิธีการใช้ พืชประเภทหัว
    เช่น มันสำปะหลัง มันฝรั่ง เผือก มันเทศ มันแกว
 ใช้อัตรา 20-30 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีด พ่นทางใบ ทุก 7-10 วัน เมื่อต้องการเพิ่มขนาดหัว
   
                                                                                                          
 
  Simple simple simple  More
  
Template created by Gambling Templates