สินค้า
Side Page
Side Menu
 สถิติวันนี้ 12 คน
 สถิติเมื่อวาน 11 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
279 คน
741 คน
13083 คน
เริ่มเมื่อ 2016-09-20
My marquee text
    สารสกัดธรรมชาติ ดีบึ้ก (สูตรสั่งลงหัว)
                                                                                     
           
สารสกัดเพิ่มแป้งเพิ่มนำตาล เร่งขยายหัว ใช้ได้กับพืชลงหัวทุกชนิด สารเพิ่มขนาดและเร่งขยายหัวสูตรพิเศษชนิดเข้มข้น ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรทหลายชนิด
 กรดอะมิโน และโคเอ็นไซม์ ซึ่งมีอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที่ ใช้เป็นอาหารสำเร็จรูปจากภายนอก เพื่อทดแทนแหล่งอาหารตามธรรมชาติ จากการสังเคราะห์แสง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีความต้องการปริมาณอาหารสะสมในต้นเป็นอย่างมาก สามารถดูดซึม อาหารเข้าสู่ใบ ลำต้น รากได้รวดเร็ว จึงช่วยให้พืชสามารถ
นำไปใช้ประโยขน์ได้ทันต่อความต้องการของพืช ใช้ได้กับพืชลงหัวทุกชนิดๆ เช่นมันสำปะหลัง เผือก หอมแบ่ง มันแกว คุณสมบัติพิเศษของแกตต์โต้
1. เสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้แก่พืช ให้พืชมีความสามารถในการดูดธาตุอาหารต่างๆ ในดินขึ้นมาใฃ้ประโยชน์ได้มากขึ้น
2. ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารสะสมภายในต้นพืช ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มขนาดของหัวได้
3. ในระยะขนาดของหัวอ่อนที่กำลังเจริญเติบโต หากพืชแตกใบอ่อนเกิดขึ้น ใบอ่อนมีความสามารถในการดึงอาหารสะสมได้ดีกว่า เมื่อหัวอ่อนขาดอาหาร
     จึงทำให้ขนาดหัวแคระแกรน สารเพิ่มขนาดหัว สามารถช่วยลดปัญหานี้ได้โดยจะไปเสริมเป็นแหล่งอาหารให้พืชที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที่
4. สามารถเพิ่มปริมาณแป้งสะสมจากปกติถึง 30 % ลดปริมาณเส้นใยในหัวพืช
5. ช่วยให้พืชหัวมีขนาดใหญ่ แข็งแรง เนื้อแน่นไม่กลวงและไม่เป็นไส้ดำ วิธีการใช้ พืชประเภทหัว เช่น มันสำปะหลัง มันฝรั่ง เผือก มันเทศ มันแกว
 ใช้อัตรา 20-30 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีด พ่นทางใบ ทุก 7-10 วัน เมื่อต้องการเพิ่มขนาดหัว พืชผักต่างๆเช่น หอม กระเทียม หอมหัวใหญ่ แครอท หัวไชเท้า
 แห้ว ขิง ข่า กระชาย แรดิช ซูก้าบิช ถั่วลิสง ใช้อัตรา 10 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อผักมีอายุ 30-40 วัน ทุก 7-10 วัน หรือ ใกล้เก็บเกี่ยว
                                                                                                          
 

Bottom Post
  • simple simple simple simple simple simple simple simple simple
  • simple simple simple simple simple simple
  • simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple
Bottom Post
  • simple simple simple simple simple simple simple simple
  • simple simple simple simple simple simple simple simple
  • simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple
Bottom Post
  • simple simple simple simple simple simple simple simple
  • simple simple simple simple
  • simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple
Copyright (c) 2006 by Your Name