สั่งสินค้า โทร 0848971433ไอดีไลน์ 0848971433
             รับเก็บเงินปลายทาง โดยขนส่งเคอรี่
                                                                

                                                  ประสบปัญหา พืชเป็นโรค ผลผลิตตกตำ โทรปรึกษา 0934468440